63===MUSUL ZIRAAT ODASI

TANITMA YAZISI

Musul Ziraat Odası, resmi bir örgüt (NGO) olmayıp kar amaçlı değildir. Bu örgüt 2004 yılı Temmuz ayı başında Irak’ın kuzey batısında Musul Kenti’nde kurulmuş olup, (1Z23432) No:lu tescil belgesini 20/11/2004 tarihinde Planlama Bakanlığından almıştır. Musul Ziraat Odası, Irak’ta kurulan ilk dadır.

Musul Ziraat Odası, Irak tarım toplumunda özel sektörle ilgilenmektedir. Bu toplum geçmiş yıllarda ihmal edilmiş ve tüm tarımsal operasyonları devlet müesseseleri kontrol etmiştir. Bu durumda özel sektörü dünyadaki gelişmeleri izlemekten mahrum bırakmıştır. Buda özel olarak bölgede ve genel olarak Irak’ta tarım toplumunun gelişmişlik düzeylerini düşürmüştür.

Musul Ziraat Odası, mahalli ve uluslar arası uzmanlıklardan da yararlanarak bu toplumu uyandırmak için danışmanlık, destek ve eğitim vermeye başlamıştır. Bu hususta uluslar arası müesseseler, örgütler ve şirketlerle yardımlaşmıştır. Bunu yaparken toplumumuz ile dünya arasındaki boşluğu doldurmaya, yeni teknolojileri Irak’a getirmeye ve tüm taraflar için ortak yarar sağlayan anlaşmalar ve ortaklıklar bulmaya gayret etmiştir.

Irak tarım toplumuna yatırım yaparak köyü geliştirip eğitmek ve yeni tarımsal teknolojileri getirip finansman sağlamak umut vericidir. Bundan dolayı Musul Ziraat Odası yatırımı desteklemek, yetenekli insan ve toprak yetiştirmek  için uygun bir ortam bulmaya ve bu hususta kendine yeter düzeye gelip ihracat yapmak içi çalışmaktadır.

Musul Ziraat Odası’nın yönetimi şeffaf olup, uzman mahalli kadrosu bulunmaktadır. Oda aşağıdakileri yapmıştır:-

1- Aşağıda belirtilen muhtelif uzmanlık konularında teknik komite grupları oluşturmuştur. Bunlar:

A- İrşad, eğitim ve zirai gelişme komitesi.

B- Bostan ve ağaçlandırma komitesi.

C- Arı kovanları komitesi.

Ç- Hayvansal üretim ve veterinerlik komitesi.

D- Makine, alet ve zirai gelir komitesi.

F- Toprak ve su kaynakları komitesi.

2- Tarımsal gerçeklerden problem ve engelleri teşhis edip, bunlara uygun çözümler bulmaya çalışmak ve stratejik hedefler koymak. Bunlar:

A- tarım toplumu bireylerini ekonomik düzene bağlamaya çalışmak, bunlar arasında

bilimsel esaslar veya muhtelif maddi imkanlar veya etnik farklılık gözetmemek.

B- En büyük yararları sağlamak için tarım toplumunu tüm ilgili makamlar nezdinde temsil

etmek ve bu toplum için tüm engelleri kaldırmak.

C- Oda, tarımsal gelir idaresindeki ve hükümet ile medeni toplum arasındaki ilişkilerde geri

kalmışlığı gidermeye çalışıyor.

Ç- İmkanları ve müesseseleri ıslah ederek uygun bir ortam sağlamayı hedefliyor.

D- Oda, köy idare ve hizmetleri için uygun müessese şeklini belirliyor ve köyde toprak

dinamizmini, işgücünü, mali hizmetleri ve pazarları araştırıyor ve müesseselerin

iyileştirilmesi ve ademi merkeziyetçiliğin uygulanması hususunda fikirlerini hükümete

ve oda üyelerine sunuyor.

E- Oda, Tarımsal arazi idaresi ve üretime ilişkin yarar ve engelleri tahlil etmek.

F- İmkanları geliştirerek, uluslar arası deneyimlerden ve yeni bilgilerden yararlanarak

beşeri kaynakları geliştirmeye çalışmak.

G- Cemiyetler ve tarımsal topluluklar kurmak için mahalli tarım toplumunu teşvik etmek.

Bu hususta diplomalı kişilerle yardımlaşarak tarım işlerini ilerletmek, tarım ve gıda

konusunda kendine yeter duruma gelmek, tarım operasyonlarını ve hayvansal üretimi

gerçekleştirmek.

H- Arazi ıslah projeleri yapmak, bakımını sağlamak ve iyileştirmek, gerekli projeleri

yaparak su kaynakları sağlamak ve en çok üretimi sağlamak için gübre temin etmek.

İ-  Mahalli tarım üreticisine Pazar sağlamak bu konuda gelişmiş bilimsel ve ekonomik

yöntemler kullanmak, depolar, nakil vasıtaları ve başka imkanlar sağlamak.

J-                 Toplum için en iyi yatırımı, desteği, bilimsel ve ekonomik ilerlemeyi gerçekleştirmek için komşu ülkeler ve uluslar arası dost ülkelerde bulunan tarımsal topluluklarla sağlam

ilişkiler kurmak.

K-              Musul bölgesinde tarımsal yatırımı teşvik etmek (yüksek kaliteli) ve örgütler, bankalar,

şirketler ve fertlerden gerekli finansmanı temin etmek (Irak içinden ve dışından).

L-               Tarım toplumunu maddi ve bilimsel yönden desteklemek için oda kontrolünde finans ve yatırım şirketleri kurulmasını teşvik etmek. Bu hususta ihtiyaca göre tüm daire ve örgütlerle yardımlaşma yoluna gidilir.

M-             Tarım toplumunun gerçekleştirebileceği her çeşit yatırım fikirlerini geliştirmek. Bu hususta sınai veya turistik gibi toplumda tüm ekonomik faaliyetlerle yardımlaşma yoluna gidilir. Yine ormanlar ve gezinti yerleri karışık fabrikalar inşa edilir.

3- Problem ve engelleri tasnif etmek ve bunların çözümü için üç aşamalı planlar yapmak:

A- Oda mahalli gelirine dayanan plan.

B- Katılımlara ve hükümet desteğine dayanan plan.

C- Dış katılım ve yatırımlara dayanan plan.

Musul Ziraat Odası’nın yaptığı en önemli işlerden biride tarımsal eğitim ve geliştirme merkezini inşa etmek olmuştur. Bu husus bir çok uzman görüşüne göre Irak genelinde bir ilk olmuştur. Bu merkez faaliyetlerinden dolayı bir çok kez ödüllendirilmiştir.

Planlarımız içerisinde bulunan bazı projeler aşağıda zikredilmiştir:

A-               Komple yeni tavuk, inek ve koyun çiftlikleri

B-               Et ve süt üretimi için iyi cins inek örneğin (Holştayn) veya başka sağlamak.

C-               Gelişmiş yem fabrikaları sağlamak.

D-               Gelişmiş tavuk kesimhanesi temin etmek.

E-                Gelişmiş süt toplama merkezleri inşa etmek (süt üretimini teşvik etmek için).

F-                Yoğurt üretim ve ambalaj ve tüm süt ürünleri fabrikaları geliştirmek ve temin etmek.

G-               Meyve konserve ve reçel yapım fabrikaları geliştirmek ve donatmak, ambalaj teknolojisi ve yeni dolum teknolojisi temin etmek

H-               Sulama kanalları bakımı (özel sektör).

İ-                  Dicle havzası toprak kayması sorununu çözmek (Musul yakınlarında).

J-                 Neynava ilinde yüzeysel kuyuların bakımını ve yeni ekipmanlar sağlamak.

K-              Musul Kenti’nin güneyini ağaçlandırmak ve ahşap üretimi için ormanlar inşa etmek ve meyve yetiştirmek için bağlar inşa etmek (bir milyon ağaç projesi dahilinde).

L-                Tarımsal alet, ekipman, tohum ve tarım için gereken her türlü malzemeyi sağlamak için acenta ve üreticilerle anlaşma yapmak.

Reklamlar

Yorum Yapın

Required fields are marked *
*
*

%d blogcu bunu beğendi: